Máte před sebou prohlídku nemovitosti?

Tak to by se vám mohlo hodit pár informací, co vás čeká.

Děkuji za váš zájem o mnou nabízenou nemovitost!

Předně mi dovolte vám poděkovat za zájem o mnou nabízenou nemovitost, ve které jsme si spolu domluvili osobní prohlídku.

Pokládáte si otázku co bude dál? Jak bude prohlídka probíhat? Tady najdete základní informace, abyste prohlídku úspěšně absolvovali.

Níže se dočtete více podrobných a důležitých informací o samotném průběhu prohlídky a s ní souvisejících postupů.

Jak bude prohlídka nemovitosti probíhat?

Prohlídka začne přesně ve smluvený čas před nemovitostí, prosím přijďte včas. Na začátku vás seznámím s nabídkou a všemi důležitými aspekty. Následně si budete moci nemovitost detailně prohlédnout a seznámit se s ní. V tomto čase budu na místě k dispozici pro vaše případné individuální dotazy (případně tam bude můj kolega, který mě zastoupí). 

V případě, že budete mít po prohlídce o nemovitost zájem, tak je dalším krokem uzavření rezervační smlouvě jejíž vzorový obsah najdete ZDE ke stažení, nebo také níže na této stránce. Doporučuji si rezervační smlouvu před prohlídkou prostudovat, abyste znali detailně podmínky obchodu (podmínky jsou standardní, ničeho se nebojte, smlouvy jsou běžné a vyvážené). Stejně tak ZDE najdete ke stažení vzorovou kupní smlouvu a dohodu o advokátní úschově.

Uzavření rezervační smlouvy je závazné a následně po jejím podpisu je nutné do 2 dnů uhradit rezervační zálohu v řádu 3-5% z celkové kupní ceny na základě uzavřené rezervační smlouvy. Tato rezervační smlouva vám vytvoří čas (běžně) 60 dní na vyřízení vašeho financování, jak hypotékou tak vlastními zdroji. Po podpisu rezervační smlouvy a úhradě blokovacího depozita také ukončím jednání s dalšími zájemci. V této rezervační lhůtě bychom následně uzavřeli kupní smlouvu, dohodu o advokátní úschově, které vypracuje advokátní kancelář a já vám je následně pošlu ke kontrole. Až si smlouvy schválíme a podepíšeme, tak uhradíte zbytek kupní ceny do advokátní úschovy. Následně dojde k podání kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Po zápisu (provedení vkladu) kupní smlouvy na nového majitele v katastru nemovitostí vám nemovitost předáme do užívání kupujícímu a zároveň dojde k uvolnění prostředků kupní ceny z advokátní úschovy na účet prodávajícího. A tím bude celý proces zdárně u konce a vy se stanete majiteli nové nemovitosti.

Rád bych vás ujistil, že pokud budete cokoliv potřebovat, budu rád, když se na mě obrátíte s jakýmkoliv dotazem.

Zavolejte mi na tel.: 602 30 40 70.

Jaké smlouvy budeme uzavírat?

Tyto vzory smluv (především kupní smlouva a dohoda o advokátní úschově) slouží jako hrubá představa uzavíraných smluv, ale je z nich jasně patrné nastavení celého procestu. Pro každý obchodní případ připravujeme s advokátní kanceláří individuální smlouvy šité na míru danému obchodnímu případu, které vychází v základu z těchto vzorů.

Další detailní informace o koupi nemovitosti

Jak budete nákup financovat?

Domnívám se, že je více než odpovědné mít vyřešené financování nákupu nemovitosti. V případě, že máte vlastní prostředky máte vyřešeno, ale pokud uvažujete o financování části kupní ceny hypotéčním či jiným úvěrem, pak bude důležité, abyste věděli, že úvěr můžete získat. V případě, že byste chtěli s financováním pomoct, mohu vám zprostředkovat kontakt na špičkového hypotéčního specialistu Tomáše, který Vám zajistí ten nejvýhodnější úvěr na koupi. Zavolejte mi a já vás s Tomášem propojím. Je opravdu špičkovým profíkem, který zajistil již mnoho úvěrů pro mé klienty. Proč to zde píši? Občas se mi stává, že někteří klienti, kteří mají zájem o koupi nemovitosti si ji chtějí rezervovat, aniž by měli financování vyřešené. Není v mém zájmu nechat si zaplatit rezervační zálohu, která by v zápětí propadla, jako smluvní pokuta, když klient nakonec nezíská zamýšlený úvěr. Proto vnímám jako důležité, abyste před samotnou rezervací měli rozmyšleno, jakým způsobem budete nákup financovat. Takto odpovědný přístup je myslím dobrým začátkem cesty úspěšné spolupráce a koupě nemovitosti.

Rezervace, aby vám nemovitost neutekla!

Jste rozhodnuti a máte vyřešení financování nákupu? Skvělé, teď je nejvyšší čas si nemovitost rezervovat, aby vám již neutekla a opravdu jste si ji mohli koupit. Rezervace probíhá na základě rezervační smlouvy, která vám zajistí dostatečný prostor pro vyřešení všech náležitostí ohledně financování a koupě nemovitosti. Rezervační lhůta se ve většině případů pohybuje od 1 do 3 měsíců dle způsobů financování a náročnosti přípravy podkladů k převodu. Je však individuálně sjednat i jinou délku rezervační lhůty, která bude vyhovovat všem stranám dle potřeby a specifik případu. V rezervační smlouvě si sjednáme dobu, po kterou dále nebudeme nemovitost nabízet a vy tak budete mít čas si vyřešit vše potřebné. Máte ji prostě pro sebe rezervovanou. Tak, aby byla rezervace planá, je nutné uhradit také blokovací depozitum (rezervační zálohu), která se pohybuje většinou v rozmezí 2-5% z celkové kupní ceny a slouží jako “potvrzení skutečného zájmu” o nemovitost. Je to stvrzení vašeho odpovědného rozhodnutí koupě. V případě, že nemovitost koupíte a vše proběhne dle plánu je tato částka započítána jako první část úhrady kupní ceny. V případě, že byste v rezervační době nemovitost nekoupili, propadá vám tato rezervační záloha jako pokuta, a to z důvodu ztráty času, po kterou ji majitel nemohl nabídnout jiným klientům a prodej byl tím ztížen nebo dokonce zmařen.

Příprava smluvních podkladů

Po podpisu rezervační smlouvy a úhradě blokovacího depozita (rezervační zálohy) vám začneme ve spolupráci s advokátní kanceláří připravovat kompletní smluvní dokumentaci pro realizaci prodeje. Půjde především o přípravu kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků, návrhu na vklad do katastru nemovitostí k čemuž budeme potřebovat vaši součinnost především v podobě informací o způsobu financování, poskytnutí informací o kupujících atd… Po vypracování vám smlouvy zašleme ke kontrole a také pro vaše další jednání v bance při vyřizování hypotéky nebo jiného úvěru. Banky tyto smluvní dokumenty potřebují pro schválení vaší hypotéky. Všechny dokumenty si vy i banka projděte a informujte mě o tom, jestli jsou z vaší strany v pořádku a měli bychom dojít do stavu, kdy budou veškeré smluvní podklady od vás a banky schválené a připravené k podpisu.

Vyřízení úvěru - financování

Nyní to bude na vás. Budete jednat s bankou, která vám bude úvěr schvalovat. Banka také bude s největší pravděpodobností chtít poslat do nemovitosti svého odhadce nemovitostí, aby zjistil, jaká bude zástavní hodnota pro banku. Předejte mu mé číslo a já se s ním na obhlídce nemovitosti domluvím. Až budete mít úvěr schválen, banka vám vystaví úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu a návrh na vklad zástavní smlouvy do katastru nemovitostí. Až budete mít všechny tyto doklady připravené, tak mě kontaktujte a přistoupíme k dalšímu kroku a tím bude podpis příslušných dokumentů spolu s majiteli nemovitosti. V případě, že financujete nákup nemovitosti z výhradně z vlastních zdrojů a nežádáte úvěr na financování, tak tento bod přeskočte.

Realizace prodeje - podpis smluv

Až budeme mít všechny smlouvy připravené k podpisu, tak domluvíme termín podpisu. Ve většině případů s ohledem na časové možnosti většiny účastníků podepisujeme smlouvy u mě v kanceláři v centru Prahy, protože je nutné ověřit podpisy účastníků na smlouvách. Po podpisu vše další zařídím. Zajistím podpis advokátní kanceláře - uschovatele a doručím vám zpět kompletně podepsané dokumenty. Vy následně zajistíte načerpání veškerých finančních prostředků do advokátní úschovy. Po připsání celé kupní ceny na účet advokátní úschovy, zajistí advokátní kancelář podání kupní smlouvy na katastrální úřad, kde začne běžet 20-ti denní ochranná lhůta po kterou nemůže katastrální úřad převod provést a po této lhůtě katastrální úřad rozhodne o provedení vkladu a vy se stanete majitelé nemovitosti. Následně advokátní kancelář uvolní finanční prostředky z účtu advokátní úschovy prodávajícímu na jeho bankovní účet.

Předání nemovitosti do užívání

Nyní jste se stali novými majiteli nemovitosti a po takovém převodu zbývá ještě pár věcí, které je nutné dokončit. Po převodu v katastru nemovitostí a úhradě kupní ceny z advokátní úschovy na účet prodávajícího si domluvíme datum předání nemovitosti do vašeho užívání a domluvíme přesný postup převodu energií u dodavatelů vody, elektřiny, plynu, internetu a dalších služeb spojených s provozem nemovitosti. Po celou dobu budu vaším průvodcem a vždy budu sledovat celý proces a upozorňovat vás na další kroky úspěšného prodeje. Není potřeba se bát složitostí prodeje a koupě nemovitostí, pokud vás prodejem bude provádět zkušený realitní makléř s mnohaletou realitní praxí.

Moje výsledky

0
+
prodaných nemovitostí
0
+
spokojených klientů
0
let
profesionální praxe
0
%
spokojenost klientů

KONTAKTUJTE MĚ KDYKOLIV